Archery Tag

Möt dina vänner i en kamp med pil och båge i vår häftiga arena. Archery Tag är ett pilbågsspel där alla deltagare blir tilldelade varsin pilbåge.
Under spelets gång ska deltagarna försöka träffa motståndarna med pilar i olika spellägen. Som paintball fast med pil & båge
Två exempel på spel är Capture the flag & team death match

(Rek. från 13år)