Bungy Eject

Enligt rykten finns de endast 2 aktiva Bungy Eject i hela Sveriges, en av den står i mitten av landet i Gnarp!

Med 5 gånger din egen kroppsvikt slungas du 18-23 meter upp i det blå, du når maxhöjden på drygt en sekund…för att därefter falla handlöst tills linorna fångar upp dig.

OBS: Du kan be om att få hoppa mycket lägre oxå, kanske törs du hoppa 8-12 meter?

Vem kan hoppa Bungy Eject?
Den som törs och inte har bestående rygg och nackskador. Inga problem med hjärtat mm. Den äldsta som hoppat med våran Eject har varit 83 år och den yngsta 4 år.

Bungy Eject

Enligt rykten finns de endast 2 aktiva Bungy Eject i hela Sveriges, en av den står i mitten av landet i Gnarp!

Med 5 gånger din egen kroppsvikt slungas du 18-23 meter upp i det blå, du når maxhöjden på drygt en sekund…för att därefter falla handlöst tills linorna fångar upp dig.

OBS: Du kan be om att få hoppa mycket lägre oxå, kanske törs du hoppa 8-12 meter?

Vem kan hoppa Bungy Eject?
Den som törs och inte har bestående rygg och nackskador. Inga problem med hjärtat mm. Den äldsta som hoppat med våran Eject har varit 83 år och den yngsta 4 år.